ประสบการณ์ของผู้บริหารของ STP&I

อาคาร 27

จากประสบการณ์ของผู้บริหารของ STP&I Public Company Limited (“STPI” ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ประกอบกับ STPI มีทรัพย์สินที่ดินเปล่ากว่า 1,000 ไร่ ในเขต จ.ชลบุรี จ.ระยอง โดยยังไม่รวมถึงอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า และ พื้นที่กว่า 300 ไร่ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ง STPI ได้จัดสรรงบประมาณลงทุนต่างหากในการเข้าซื้อคลังสินค้าที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าอยู่แล้ว รวมถึงอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ในวงเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะขยายการลงทุนในภาคธุรกิจนี้

Scroll to Top