Milestone (Who we are)

milestone
(WHO WE ARE)

            บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ KTBSTMR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก ดังนี้

1.สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร โครงการเอสที บางบ่อ

2.สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร โครงการเอสที บางปะอิน

3.สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ โครงการซัมเมอร์ ฮับ

4.สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ โครงการซัมเมอร์ ฮิลล์

 

          STP&L มั่นใจว่าสินทรัพย์มีศักยภาพการเติบโตของรายได้ค่าเช่าต่อเนื่อง และกองทรัสต์มีผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณร้อยละ 7 ต่อปี จึงขยายสัดส่วนลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ KTBSTMR ในฐานะ Sponsor เป็นไม่เกินร้อยละ 30 หรือลงทุนได้ในวงเงินรวมกันไม่เกินประมาณ 904.5 ล้านบาท พร้อมให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนในการดูแลและบริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ค่าเช่ามั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว โดยกองทรัสต์ KTBSTMR

Scroll to Top