WAREHOUSE & FACTORY New KM45

Avaliable Building

ตั้งอยู่ที่ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา โรงงานและคลังสินค้า มีให้เลือกหลายขนาดด้านล่าง

Size (sqm)Available
< 2500X
2500-4000X
4001-6000X
> 6000X

เหตุผลที่เลือกใช้บริการของเรา

มาตรฐานก่อสร้างเพื่อคลังสินค้า โรงงาน

ทำเลดี ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม

ถนนโครงการเหมาะสำหรับรถบรรทุก รถขนส่งขนาดใหญ่

ความสูงอาคารเหมาะสำหรับการติดตั้งชั้นวางสินค้าได้

บริการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลอดสัญญา

ราคาดี คุ้มค่ากับการลงทุน

ระยะการเดินทาง

ระยะทางจากระยะทางระยะเวลา
วังน้อย10 km.15 นาที
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน1 km.1 นาที
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค9 km.12 นาที

Construction for Warehouse

มาตรฐานก่อสร้างเพื่อคลังสินค้า โรงงาน

Strategic Location

ทำเลดี ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม

Easy Access for a big truck

ถนนโครงการกว้าง เหมาะสำหรับรถบรรทุก รถขนส่งขนาดใหญ่

Structure Maintenance

บริการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารตลอดสัญญา

Scroll to Top